Digital Branding ili šta prvo kažem klijentu ili prijatelju koji žele da znaju više o….

……….priču o digitalnom brendingu volim da započnem pitanjima bez kojih digitalni brending ne može da se definiše. To su pitanja koja uvode u svet digitalnog pozicioniranja na pravim internet mestima.

Kakva su vaša online iskustva?

 Da li imate definisan vaš Online Value Proposition?

Šta o vama govore potrošači?

Digitalni brending je u stvari skup svih vaših online iskustva koje ste stekli na tržištu. Koliko vam je iskustvo “veliko” i merljivo određuje i snagu vašeg digitalnog brendiranja. Zato je odgovor na prvo pitanje više nego bitan.

Online Value Propositon- on je živ i dok je takav on je u funkciji digitalnog brendiranja jer u sebi sadrži veliki broj promenjivih koje su u funkciji ostvarivanja vaših poslovnih ciljeva

Potrošači imaju reč! To je ključ koji otvara digitalni brending.

 Kada su u pitanju potrošači, verujem da danas zahvaljujući digitalnim medijima oni imaju više da kaže o vama nego vi sami o sebi. I to je vaša digitalna šansa koju treba da iskoristite.

Zato su to pitanja na koja obavezno treba da imate odgovore ako planirate da radite na digitalnom brendingu vaših proizvoda i kompanije.

Siguran sam da se razumemo da digitalni brending nije emitovanje reklamnih poruka i pozicioniranje logotipa na “svakom mestu”, čak ni na internetu, posebno na društvenim mrežama.

 Digitalni brending je dijalog koji traje i daje.

Takođe, digitalni brending svakako nije kampanja povećanja “vidljivosti” na društvenim mrežama, to obično kažu oni koji nisu definisali OVP i ciljeve, jer zbog površnosti odnosa prema digitalnim medijima, kao i ne poznavanja kako funkcionišu i koje zakonitosti vladaju, mnogo je lakše reći “mi ćemo da povećamo vidljivost vašeg brenda na društvenim mrežama”. Kada to čujete sledeći put, slobodno im se zahvalite na saradnji.

Digitalni brending je svakako promenio i B2C i B2B. To možemo nazvati H2H kada je komunikacija u pitanju i H4H kada je isporuka vrednosti u pitanju. (H2H- human to human, H4H- human for human).

Na digitalni brending deluju fizički zakoni.

Njutnovi posebno.

S obzirom da informacije čine najveći deo digitalnog brendinga potrebno da je da prihvatimo da kvalitetna informacija ima svoju masu, silu delovanja i ubrzanje.

 Kreiranje mase koju će imati informacija za tržište, određivanje njene snage i kreiranje ubrzanja je posao agencije ili menadžera koji se bavi digitalnim brendingom određenog brenda ili kompanije. 

Za uspeh digitalnog brendinga „vidiljivost“ nekog brenda ili kompanije na društvenim mrežama je periferni krug. Dva mnogo bitnija kruga delovanja su relevantnost i rezonantnost brenda, kao i razvoj digitalnog potencijala brenda i stepen njegove ostvarenosti na digitalnim medijima.

Kakav je digitalni potencijal vašeg brenda ili kompanije?

U digitalnom brendingu važi sledeće pravilo

 „ Ono na šta se fokusirate to postaje vaša stvarnost na internetu“.

 Ako se fokusirate na lajkove i šerovanje to će postati vaša stvarnost, ako su to komentari i lepi postovi to će postati vaša stvarnost… Pitanje je da li stvarnost koju kreirate ima vrednost. Za vas i za tržište.

Digitalni brending je fokusiranost na skup vrednosti i to iz ugla korisnika.

Online value propostion je energija digitalnog brendinga i potrebno ga je jasno definisati.

 On ima svoju širinu, na njemu rade „svi“, ima svoju relevantnost i rezonantnost.

Obavezno se analizira u cilju sagledavanja njegove prave tržišne „težine“.

Tu su i dva značajna elementa digitalnog brendinga :

 „mobile moments“ & „mobile movements“.

Jer danas je tržište u pokretu 24 sata.

 Kreće se, menja se, u trenutku nastaju nova tržišta i gase se neka druga. Sve to upravo zahvaljujući mobilnosti tržišta i potrošača koji su na jedan klik daleko od vas. Da, tako blizu a opet tako daleko, jer da bi napravili taj klik ka vama, potreban je dobar sadržaj. Sadržaj koji pali.

Marketing sadržaja je deo digitalnog brendinga. Content marketing ili kako volim da ga zovem „marketing trenutka“ Zašto marketing trenutka, jer je trenutak u kojem ostvarujete dijalog sa tržištem vaš posao. Koliko je on bitan, govori i činjenica da ste vi vlasnici brenda 86400 sekundi, vaši zaposleni su suvlasnici brenda svakog radnog dana 28800 sekundi, dok je potrošač suvlasnik vašeg brenda samo nekoliko sekundi koliko mu je potrebno da uradi par klika. Ukoliko u tih nekoliko sekundi ne oseti da je suvlasnik brenda, tačnije da je vaš #presumers ili #custowners on nastavlja dalje. Zato vaš „marketing trenutka“ kao deo digitalnog brendinga treba da bude izuzetan i kreiran iz ugla korisnika o vašem proizvodu ili kompaniji. Najbolje je da kreirate vaše digitalne medije. Brandmedia i/ili Customedia. To je svakako budućnost digitalnog brendinga.

…..i to su osnovne stvari koje govorim klijentima i prijateljima na temu digitalnog brendinga…

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *