Krug delovanja ili zašto ne bi trebalo da radite sami

krugdelovanja

Pitagora je govorio da je matematika univerzalni jezik, dok su jezici kojima govorimo samo alat izražavanja sveta brojeva oko nas.

Zato i postoji neverovatna veza između matematike i retorike.

Kada je u pitanju naš „prirodni“ krug delovanja on je definisan sa površinom kruga (r2x“pi“) i obimom (2rx“pi“), (ovde ću koristiti „pi“ kao 3,14)…

Npr… ako je vaša visina 1,80 (r=180 cm) krug vašeg prirodnog delovanja iznosi P: 101,736 cm2, O: 1130,4 cm

(naravno, ako raširite ruke i okrenete se dovoljno puta napravićete i vašu sferu delovanja)

Zamislite da je A4 papir ravan života i onda na njemu nacrtajte vaš krug prirodnog delovanja.

Koliko je veliki krug koji ste nacrtali?. Koliko su veliki krugovi vaših najbližih i ljudi koje poznajete?

I tako u ravni života postoji beskonačan niz krugova koji prirodno deluju jedan na drugog stvarajući unije, preseke, tangente, čak i prazne skupove.

Svakom od nas taj prirodni krug delovanja, posebno naše r je u stvari skup sastavljen od dva podskupa: Relevantnosti i Rezonantnosti.

Napomena : Rezonantnosti nije isto što i vidljivost.

Direktna veza sa našim krugom delovanja je jednostavna i izuzetna.

Površina=Relevantnost, Obim=Rezonantnost.

Priroda i društvo postavljaju neke odnose u i izvan našeg kruga, jer jedino tako dolazi do stvaranja novih krugova.

Te krugove možemo još nazvati društvenim i ekonomskim i oni su podskupovi našeg prirodnog kruga delovanja.

Svakako da ih ima svako od nas i sa našim prirodnim krugom delovanja uspostavljaju odnose jednakosti, podskupa, praznog skupa.

Vaša prirodna površina kruga delovanja može društveno da bude znatno manja jer ispunjenost zavisi od skupa vrednosti koje imate, koje isporučujete, koje zadržavate, koje želite, itd…

 

Svaka od tih vrednost je još jedan mali krug i postoji mogućnost (verovatnoća) velike gustine takvih krugova koji svojom „snagom“ obezbeđuju da vaša površina ima „snagu“

Obim je vaša granica rezonantnosti!

 

Uspeh upravo zavisi od količine vaše sposobnosti da umnožavate r skupove…(prirodne, društvene, ekonomske) i “sinergijom relevantnosti” povećavate obim rezonantnosti.

Zamislite da imate samo još jednog „verujućeg“ u vašu ideju.

Osoba koja ima relevantan i rezonantan krug delovanja, takav da onog momenta kada ste se sreli u ravni života od tangente i preseka došli ste do unije vaših skupova jer imate sinergetske skupovne vrednosti.

 

Neka je „verujući“ visok 179 cm.

 

Vaš zajednički krug delovanja dobija nove dimenzije i vrednosti

P: (180 + 179)x (180 + 179) x „pi“ 

O: 2 x (180 + 179) x „pi“

P: 404.687 cm2

O: 2.254.52 cm

Skoro pa duplo nego što ste sami imali krug delovanja.

Međutim, vaša prava snaga leži u povećanju skupa preseka, tangenti, unija, tj. mogućnosti da još neki krug delovanja u ravni života postane verujući u vaš skup vrednosti i zajedno sa vama poveća vašu, sada već zajedničku, površinu=relevantnost, i obim= rezonantnost, sa drugim krugovima delovanja (skupovima vrednosti koje se očekuju, stvaraju, isporučuju).

Primer: Kompanije koje imaju definisanu poslovnu kulturu na osnovu modula i struktura vrednosti, dozvoljavajući da novi zaposleni doprinese poslovnoj kulturi a ne da se “uklapa” vodi ka povećanju kompanijskog kruga delovanja.

 Tako vaša ideja postaje skup krugova koji deluju na druge krugove u ravni života… počinje da „živi“ jer povećava se verovatnoća upostavljanja skupa potrebnih unija, preseka, tangentni…

Ključ je:

U ravni života postoje krugovi delovanja do kojih bi želeli da dodjete na osnovu vaše relevantnosti i rezonantnosti (da prezentujete „sebe“) ali bez „internog“ partnera i njegovog skupa r ne možete da ostvarite kontakte. Taj interni partner danas može da bude i tehnologija.

Kao što lider ne može da se ostvari bez prvog „verujućeg“

tako ni vi ne možete da pokrenete ideju sami…

 

Kada napravite pravi skup r vrednosti i za razvoj vaše relevantnosti i povećanje rezonantnosti „ekonomskog“ kruga delovanja kroz odabir sinergije sa prirodnim krugovima delovanja, povećaćete verovatnoću uspeha

Jer u ravni života sigurno postoji krug delovanja koji se kreće i traži baš vaš krug delovanja da prvo napravi jednu tangentu, pa presek i na kraju uniju…

I tako krugovi delovanja u ravni života se kreću, nastaju beskonačni nizovi tangenti, preseka i unija, koje mogu da traju samo sekund, dok neke traju i daju

Na kraju, uzmite isti onaj papir na kojem ste nacrtali vaš krug delovanja i docrtajte sve one krugove delovanja koje mislite da vam nedostaju… razmislite kako ćete sa njima da prvo napravite tangentu, pa presek i da zajedno vremenom stvorite uniju…naravno sinergetsku…

 

p.s. Sa nekim od vas će ovaj tekst da napravi tangent (dodirnu tačku), sa nekim presek (jedan deo će vam biti interesantan), ili uniji (prepoznaćete rezonantnost teksta i skupa vrednosti), a sa nekima čak i prazan skup jer svako od nas ima drugačiji krug delovanja.

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *