Digitalna Transformakcija ili komunikacija je postala H2H a biznis je postao H4H!

digital

Opšti trend digitalne transformacije u poslovnom okruženju bojim se da ne sagledava glavnu međuzavisnosti između čoveka i digitalnog. Definitivno je digitalno postalo humano. Pitanje je da li će i humano da postane digitalno. Bez obzira što se Priroda već potrudila da čoveka digitalizuje kroz DNK kod. Ovde je pitanje uspostavljanja pozitivne međuzavisnosti između digitalnog i humanog u funkciji poslovanja. Tu je ključ reč komunikacija!

Oduvek je u komunikaciji bio značajan odnos čoveka sa čovekom, jer koji god da je oblik biznisa u pitanju, činjenica je da on nema „emocije“ već ih imaju samo ljudi koji vode taj biznis. Danas zahvaljujući digitalnom okruženju možemo slobodno da kažemo da su sve komunikacije H2H. „human to human“

Digitalno je zbog svoje transparentnosti ogolilo istinu o komunikaciji i o njenoj suštini. Takođe, verujem da je digitalno unapredilo i popularne celine koje još uvek mnogi promovišu i „prodaju“ kao što su B2B i B2C. Jednostavno, to su celine iz poslednje decenije prošlog veka, a danas je ipak druga decenija 21. veka, zar ne?

 Ako se stvari na globalnom nivou transformišu, trebalo bi i kod nas.

Bez obzira da li je B2B ili B2C zadatak od strane kompanije, komunikacije treba da bude kreirana H2H jer se posmatranjem samo B2B ili B2C ograničava krug delovanja i ostvarivanje rezonantnosti upravo zbog snage digitalnog i informacionih tehnologija.

Naravno da postoje na tržištu oni koji će još dugo da rade segmentaciju komunikacije u biznisu umesto da pružaju biznisu da relevantnost koju proizvodi ima značajno veću rezonantnost, i tako će umanjivati šansu biznisa da se u digitalnom svetu razvijaju, sve dok kapital ne uoči istinu koja glasi: da onoliko koliko vam je velika baza (Data Base) toliko vam je veliko tržište. Strategije razvoja Data Base tek dobijaju svoje obrise i kod kompanija i kod strateških planera u marketing agencijama.

Posebno jer se biznis takođe transformisao toliko da koji god da je u pitanju biznis model on je u suštini definisan kao „human for human“ ili H4H, zar ne?

Čovek stvara oduvek vrednost za drugog čoveka. Razmenjuje vrednosti. Zadržava deo vrednosti.

Za H4H treba strategija posvećenosti a ne izlazne strategije.

H4H je živa strategija koja se na dnevnom nivou hrani, gaji, ostvaruje, usmerava.

H4H se oslanja i na Data Base Marketing u kojem su sve baze žive i svaki član baze predstavlja medij za sebe. Svaki član baze postaje Customedia. Data Base zato postaje Data Media.

H4H ima svoj digitalni potencijal pored svih ostalih.

H4H je transparentna, kreće se u oba pravca jer vrednost stvara čovek za čovek.

H4H ima svoje četiri dimenzije u kojima živi: People, Purpose, Popularity, Participation

Da bi se primenila H4H strategija koja ima H2H komunikaciju potrebna je implementacija prirodnih principa: međuzavisnost, proaktivnost, jedinstvenost, jednostavnost, organizovanost.

Tada ona isporučuje menadžment obećanja kompanije koji je uvek veći ili jednak ekonomiji iskustva tržišta.

Zato je potrebna Digitalna Transformakcija a ne samo Digitalna Transformacija! 

Slovo K je Ključ!

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *