Digitalni Marketing i njegovo Sveto Trojstvo- Informativan, Transparentan, Human

digital is human

Da započnemo sa pitanjima: Da li digitalni marketing ima svojih 4P? Da li može da se napravi transfer poznatih Kotlerovih 4P na digitalno okruženje?

Verujem da digitalni marketing ima svojih 4P koji se svakako oslanjaju na “stare” 4P vrednosti.

People, Popularity, Participation, Purpose!

Odgovara?

Jer ipak se u digitalnom marketingu na prvom mestu radi o ljudima, za njih popularnim stvarima, o njihovom aktivnom učestvovanju i naravno o međusobnom davanju svrhe.

Međutim, koliko danas, marketing agencije koje se bave digitalnim marketingom imaju vremena za razvoj i primenu 4P? Neke sigurno imaju, dok mnoge rade u suprotnosti sa poznatom rečenicom “ nije vaš posao da prodajete usluge agencije već da prodate usluge klijenta” i oseća se na tržištu da uglavnom prodaju samo svoje usluge ubeđujući klijente da su im njihove usluge potrebne ali je pitanje da li su i na koji način potrebne proizvodima i uslugama. Zato imamo uglavnom borbu za fanove, klikove, digitalno igranje, šerovanje, menšovanje i ostale “digitalne stvari” koje mogu da se plasiraju kroz rečenicu:

” Digitalni mediji su besplatni, digitalni marketing nije” koju koriste kao opravdanje, tačnije izgovor.

Na gubitku su i agencije i klijenti.

Naravno i tržište koje želi da se razvije.

Svakako da su agencije uspešne u njihovom radu (iz njihovog ugla, jer umeju da ubede i sebe i klijente da su ostvareni efekti). Međutim u digitalnom marketingu koliko god bio merljiv, ROI nije dovoljan.

Čuvena rečenica koju vole marketing stručnjaci u Srbiji da koriste kao izgovor a ne kao izazov “ Polovina novca koju potrošimo na marketing je “bačena”, još kada bih znao koja polovina” u digitalnom marketingu gubi dosta na vrednosti jer ako se “digitalne stvari” postave od početka kako treba može da se poveća efikasnost i efektivnost i agencije i “klijenata”.

Činjenica je da i agencije i “klijenti” gube dosta vremena tokom kreiranja strategije digitalnog marketinga (mnogo više nego kod “klasičnog” zbog značajnog uticaja tehnologije).

Obično odnos izgleda ovako (ili slično):

 • Susret izmedju agencije i “klijenta” na kojem se prepoznaju.
 • Čekanje na informacije od “klijenta” uglavnom oko četiri radna dana
 • Osmišljavanje “ kampanje”
 • Čekanje na odobrenje “klijenta” uglavnom do tri radna dana.
 • Promene na osnovu “usmerenja klijenta”
 • Dizajn i kreativa- najmanje pet radnih dana do finalnih rešenja.
 • Opet se čeka odobrenje “klijenta” minimum dva dana.
 • Plus bar još dva dana za testiranje da li će digitalna kampanja da “radi”.

U proseku oko 16 radnih dana se potroši na #čekanje po jednoj kampanji. Matematiku izgubljenih vrednosti izračunajte sami. Bez obzira što se ponekad u isto vreme radi i više “kampanja” gubitak se svakako stvara, ponekad u slojevima.

Da bi se postigli efekti povećava se broj zaposlenih srazmerno broju klijenata, tačnije trči se “napred” umesto da se sa klijentima prvo trči u “širinu” da bi mogli zajedno da se ostvare kvalitetni koraci “napred”.

Da li postoji rešenje koje mogu agencija i klijenti da primene i povećaju zajedničku efikasnost i efektivnost?

Da. Pod uslovom da obe strane žele da primene prirodne principe: međuzavisnost, jednostavnost, organizovanost, posvećenost. Potreban ali ne i dovoljan uslov.

Kada se implementiraju prirodni principi rešenje se zove Digital Open Source Strategy

Platforma za izgradnju rešenja se bazira na tri istinite činjenice:

 1. Internet je svet informacija.
 2. Društveni mediji su transparentni.
 3. Digitalno je humano.
 • Internet je autoput sa beskonačnim brojem traka na kojem vaše informacije kao različiti modeli automobila idu različitim pravcima. Dešavaju se trke, sudari, zaobilaženja, zastoji. Bitno je organizovati “zeleni talas” za Vaše informacije na tom autoputu. Zahvaljujući uspostavljanjem pozitivne međuzavisnosti izmedju interneta i tehnologija svaki korisnik je danas medij- customedia koja predstavlja budućnost digitalnog marketinga.
 • Društveni mediji su rođeni transparentni. Transparentnost je njihov smisao i svrha. Tu činjenicu zaboravljaju i agencije i klijenti dogovarajući se šta da se “komuncira” a šta ne. Ne može se na društvenim medijima komunicirati iz ugla kompanije jer je to obično ŠTA komunikacija. Komunicira se iz ugla korisnika i njegove ekonomije iskustva u odnosu na menadžment obećanja kompanije jer digitalni marketing živi na ZAŠTO komunikaciji.
 • Digitalno je humano!!!!!!!!!!!!!!!!

            011001110010111011010110101101110000011010111011100011010110

            Da li Vam je poznata Bulova algebra i njen skup B:(0,1)?

            Zamislite da kreirate digitalni marketing na osnovu tri osnovne funkcije Bulove algebre:     

            konjukcija, disjunkcija i negacija? Veoma je mogućeJ) jer se sve u osnovi svodi na tri “poznate”

            I, ili, ne!

          Kada bolje razmislimo sve u digitalnom je logično, tačnije tačno ili netačno.

            Digitalnost je prirodna samim tim i humana.

            Takođe,digitalnost poseduje fizičke osobine tako da na nju deluju i svi fizički zakoni.

Zakon inercije. Svaka informacija na koju ne deluje “tržište” nastavlja da se kreće putanjom i brzinom kojom ste je pustili.

Dokle god se kreće i na nju deluje “tržište” informacija ima “snagu” delovanja.

Zakon sile. Vidljivost i rezonantnost informacije srazmerno je sili (mediju) koja na nju deluje, a obrnuto srazmerno masi informacija na tom mediju.

Zakon akcije i reakcije. Sila kojom jedna informacija deluje na drugu informaciju jednaka je po intenzitetu i pravcu sili kojom druga informacija deluje na prvu informaciju, ali je suprotnog smera.

Mnogi digitalno, pa samim tim i digitalni marketing identifikuju samo sa tehnologijama i društvenim mrežama, što je svakako gledanje “napred”na prvu loptu, ali da bi se videlo dovoljno daleko i jasno, potrebno je digitalno gledati “široko” jer jedino tako će digitalni marketing imati svoju misiju i viziju, bez toga će ostati kao do sada samo borba prisutnosti na društvenim medijima a izostaće posvećenost digitalnom.

Digitalno je humano jer je deo ponašanja ljudi. Ono utiče na kreiranje “kruga delovanja” ljudi iznutra ka van, koliko god se činilo da deluje uglavnom spolja jer je kao “van” čovekove prirode.

Primer. Samo pre deset godina značajna količina vremena je trebala nekom potrošaču da organizuje servis automobila. Danas servis može da prati svakog vozača upravo zahvaljujući digitalnom i njegova svesnost toga omogućava mu da deluje mnogo brže i kvalitetnije na obostrano zadovoljstva i vozača i servisa.

Digitalno je već stiglo do svih aspekta života i daje svakom čovek mogućnost da učestvuje, da populariše vrednosti koje ostvaruje, pronalazi svrhu u njegovoj primeni i da ostane human. To je primer direktnog implementiranja 4P digitalnog marketinga.

Naravno, uzrok svih posledica koje nastaju na društvenim mrežama u ponašanju ljudi nalazi se u tome što se digitalno posmatra samo kroz njihovu prizmu bez udubljavanja u to šta je stvarno digitalno.

Zato je obaveza digitalnog marketinga da utiče na lakoću stvaranja kruga delovanja svakog od nas sa kojim ćemo da međusobno uspešno uspostavljamo unije i preseke i tako stvaramo vrednosti od ekonomskog i prvenstveno društvenog značaja.

Da bi ostvarili tu obavezu učesnici na tržištu treba da implementiraju Digital Open Source Strategy koju čine:

 • Primena “treće alternative” što znači da na sastancima izmedju marketing agencije i klijenta treba da pozicije koje su doneli na sastanak stave po strani i razgovaraju o zajedničkom digitalnom cilju.
 • Obavezni edukativni programa za agenciju i klijenta u kojem agencija klijenta upoznaje sa tri činjenice digitalnog okruženja (svet informacija, transparentnost, digitalno je humano), dok klijent upoznaje agenciju sa skupom informacija i njihovim fizičkim osobinama (relevantnost, putanje strategije, lanac vrednosti, menadžment obećanja, ekonomija iskustva)
 • Pravljenje digitalnih proizvoda za klijente koji će postati nosioci digitalnih kampanja. Digitalni proizvod koji će se posmatrati kao svaki drugi proizvod koji za kompaniju ima skup vrednosti.
 • People Data not Big Data. Primenom tehnologije kreirati bazu publike koja prati brend i od njih kreirati digitalne „ambasadore“ kompanije i/ili brenda.
 • Digitalna pozicioniranost na pravim mrežama a ne pozicioniranost na svim mrežama. Izbegava se šum, uspostavlja se dijalog. Jednostavno, da li znate gde „završavaju“ Vaše digitalne reklame i da li su deo šuma ili prenose poslovnu misiju i viziju kompanije? Treba da znate jer tako isporučujete vrednost a ne smetnju.
 • Mobile Movements & Mobile Moments- kreiranje digitalnih pokreta koji imaju krug delovanja sastavljen od ekonomije iskustva korisnika koji promovišu vrednosti iz misije i vizije kompanije. Beleženje odnosa koji nastaju u momentima digitalnih susreta između korisnika i kompanije zahvaljujući mobilnim tehnologijama.
 • Customer Centered Design- dizajn kreiran iz ugla korisnika obojen vizuelnim kodom kompanije.

 Svakako, potreban uslov za primenu Digital Open Source Strategy je 3D Transparentnost. Izmedju agencije, klijenta i tržišta. Ona se kreira zajedno. Koliko god da su društvene mreže transparentne prema svojoj društvenoj definiciji dolazi do šumova zbog „ nedostatka posvećenosti i transparentnosti“ učesnika ka digitalnom u širem smislu. Pa se zato u talasima kao sinusoida ili kosinusoida (u zavisnosti o tačke polaska) i dešavanju „digitalne kampanje“. 3D Transparentnost i svesnost o njenom značaju i vrednosti omogućava da digitalni marketing dobije funkciju koja ima kontinuitet prisutnosti.

Dan ima 1440 minuta. Koliko dan ima digitalnih minuta? Koliko vremena provedemo u slanju sms poruka, e mailova, objavljivanje komentara, praćenje postova i ostalih digitalnih „društvenih“ aktivnosti? Da li znate kada, gde i zašto je publika Vašeg brenda? ( npr. za Twitter možete da se upoznate sa domaćim digitalnim proizvodom www.tvitni.me)

Digitalni marketing svakako treba da sadrži u sebi i istraživanje ponašanja publike ali iz ugla njihovog odnosa sa digitalnim svetom da bi mogao da se organizuje susret sa Vašim proizvodom ne samo u cilju informisanja već uspostavljanja dijaloga koji može da se pretvori u „mobile movements“ a koji svakako predstavlja komunikacionu masu koja može da raste na društvenim mrežama i u digitalnom svetu.

Digitalni marketing svakako zaslužuje ozbiljnu pažnju danas jer nas očekuje svakako digitalna evolucija zahvaljujući Murovom zakonu, digitalnim društvenim trendovima i činjenicom da je digitalno uvek bilo deo čoveka samo je sada počelo da pokazuje svoju izražajnost.

Verujem da će mnoge buduće digitalne kampanje biti znatno efikasnije i za agencije i za klijente kada se primene tri osnovne činjenice o internetu kao svetu informacija, transparentnosti društvenih mreža i humanosti digitalnog jer može da im se dodele ose x, y, z 3D ravni i da se u digitalnom prostoru stvori vrednost koju će prepoznati svaki učesnik iz svog ugla.

Budite digitalni!

Budite humani!

0110001101110110001011011110010101101010… nastavite niz

Hvala!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *