Šta za vas znači skraćenica CV?

pismo

Izabrao sam ovaj trenutak jer jesen sa opadanjem lišća donosi povećanje broja slanja CV-ja, koja umeju da pokriju tržište upravo kao opalo lišće zemlju.  Lično verujem da CV informacije treba da imaju svoj širi vrednosni kod od pukih informacija tipa gde smo do ovog trenutka radili I šta smo radili. Retko gde piše za šta smo spremni i kakve vrednosti možemo  da isporučimo, osim opštih mesta kako smo organizovani, kreativni, timski igrači i slični opisi na koje HR menadžeri obraćaju sve ukupno tri sekunde.

Znam da će neko reći, pa nemaju HR menadžeri mnogo više vremena da se posvete čitanju Cv-ja.

Da! Nemaju jer ih spamujete opštim informacijama koje ih usmeravaju da često procenu o vama rade na osnovu vlažnog kažiprsta u vazduhu da bi osetili sa koje strane stižete i da li izazivate vetar podrške ili potencijalnu buru., ili ste tek povetarac koji prija ali nema snagu da pokrene kompanijska jedra.

Možda će nekom pomoći spisak sledećih pitanja, na koja treba da odgovore obe strane i tako izbegne se “spamovanje” i “traganje bilo kakvog posla” uz “odabir onih koji zadovoljavaju formu” ( na pitanja odgovaraju oni koji traže posao, odgovore čitaju oni koji traže saradnike i eto sinergije i izbegavanje kompromisa)

Neću samo napisati pitanja, već ću gledati da na svako pitanje, dam i „moj odgovor“ kako ja vidim to pitanje i njegov značaj.

Pa da počnemo:

 1. a) Da li posao koji imate za mene?

Moj odgovor: Da, ukoliko je moj posao jasno definisan na osnovu strategije koja je u skladu sa generisanim biznis modelom, tj. predstavlja jasan input za moja znanja, iskustva, kreativnost, smislenost i svrsishodnost. Poslu koji imate za mene pristupiću uz poštovanje prirodnih principa: međuzavisnost, jedinstvenost, jednostavnost, organizovanost. U skladu sa mojim opredeljenjem da budem posvećen kreiranju ideja i kreativnih rešenja to bi značilo da bi moj posao bio da učestvujem u kreiranju ideje koja   je jedinstvena i jednostavna i koja na organizovan način sa tržištem uspostavlja pozitivnu društvenu i ekonomsku međuzavisnost, zar ne?

 1. b) Da li mogu da uradim posao koji imate za mene?

Moj odgovor: Ukoliko posao nije delegiranje samo problema i „vrućeg krompira“, već je posao iz oblasti kreiranja ideja,  tržišnih komunikacija, pisanja slogana i „brand naming“-a, content marketinga, osmišljavanja „kampanja“ koje na tržištu skreću pažnju, digitalnih komunikacija i inovativnih rešenja koja unapređuju postojeći biznis model. To mogu da uradim. O svemu ostalom mogu da imam stav ili da učestvujem  u procesu razmišljanja uz primenu proverenih metodologija generisanja rešenja.

 1. c) Da li ja želim posao koji nudite?

Moj odgovor: Da. Ako i samo ako je društveno odgovoran i učestvuje u ostvarivanju lične misije i vizije kroz međuzavisnost sa kompanijskom misijom i vizijom.

 1. d) Da li se rad sa Vašom kompanijom (smisleno i namerno ne piše „za Vašu kompaniju“) uklapa u moj lični i profesionalni razvoj?

Moj odgovor: Na ovo pitanje odgovoriću Vam sa  dva pitanja: Da li smatrate da zaposleni u Vašoj kompaniji poseduju veća znanja, iskustva, želje i sposobnosti od onih koje prikazuju tokom rada? Da li ste spremni da dozvolite da zaposleni pokažu sva znanja, iskustva, želje i sposobnosti u Vašem poslovnom okruženju uz zajednički razvoj poslovne kulture a ne nametanja okvira poslovne kulture kojima se brane pozicije? Dva Da, zar ne?

 1. e) Da li ću moći da se uklopim u Vašu poslovnu klimu, kulturu i vrednosti?

Moj odgovor: Ima vezu sa prethodnim odgovorima, zar ne? Uklapanje koje nije kompromisnog karaktera, već poziva na kvalitetno i vrednosno unapređenje poslovne kulture i sistema vrednosti, onda možemo govoriti o uklapanju. To više vidim kao kreiranje dobrog ritma kompanije. Zamislite da smo svi članovi jednog džez orkestra ili Big benda. Improvizacija, unapređenje je dozvoljeno ako dobro poznajemo naš instrument, svoju solo deonicu, i imamo razvijeno međusobno razumevanje koje obezbeđuje pravu podršku u datom trenutku. To kreira ritam uz koji tržište voli da pleše.

 1. f) Da li ću biti zadovoljan visinom honorara radeći za Vašu kompaniju?

Moj odgovor: Novac je posledica posvećenosti. On je deo nagrade za uspešno realizovan S.M.A.R.T.E.R- dakle ako je cilj specifičan i definisan jasno, ako postoji merljivost stepena ostvarenosti cilja, imamo „publiku“ za koju realizujemo cilj (tržište), vremenski je svakako ograničeno do kada treba da se postigne uz obavezu napomenu da je od samog cilja mnogo bitnije putovanje ka njemu i postojanje iskrenih namera, da je cilj u funkciji ostvarivanja misije i vizije i svojom realizacijom daje podršku zajednici i naravno dobija od zajednice, e tek onda nagrađivanje i svi njegovi oblici imaju smisao i svrhu. Količina novca je zbir Vašeg cenjenja mog vremena i moje posvećenosti.  

 1. f) Da li bih se osećao sigurno radeći za Vašu kompaniju?

Moj odgovor: Wow. Ostvarivanje nematerijalnih potreba u poslovnom okruženju je preduslov za stvaranje materijalnih dobara.

 1. g) Da li Vi možete da pronađete ulogu za mene u Vašoj kompaniji na osnovu mog iskustva i mojih znanja?

Moj odgovor: Verujem da možete ako tražite osobu koja će biti upošljiva za Vašu kompaniju a ne samo zaposlena u Vašoj kompaniji, zar ne?

 1. i) Koji su moji ciljevi u sledećih pet godina?

Moj odgovor: Nemojte me samo pitati „Gde vidim sebe za pet godina“, pitajte me i gde vidim i svet oko sebe, gde vidim zajednicu i tržište.

 1. j) Da li mogu da opišem jedan radni dan u Vašoj kompaniji?

Moj odgovor: Kada sam ja u pitanju to je rad na  projektu. Činjenica je da „volimo da precenjujemo šta možemo da uradimo za jedan mesec, i da potcenjujemo šta možemo da uradimo za jedan dan.“ Zato verujem da uz pravilno usmeravanje vremena može tokom jednog dana da se postigne dovoljno da kada bi radni dan posmatrali kao „word dokument“ uradili bi sigurno „save us“ dok verujem da mnogi drugi bi uradili „delete“.

 1. k) Kakvi ljudi napreduju u Vašoj kompaniji?

Moj odgovor: Posvećeni. Odgovorni. Oni koji uspostavljaju pozitivnu poslovnu i društvenu međuzavisnost u okviru kompanije i van nje, koji to rade na jednostavan način, koji su jedinstven resurs za kompaniju i zajednicu, i koji znaju da budu deo organizovanog okruženja i da sami organizuju se.

 1. l) Šta još mogu da napišem što bi Vam pomoglo da donesete odluku o mom angažovanju?

Moj odgovor: Predlažem da pročitate na www.storyliwing.com tekstove u kojima predstavljam svoja mišljenja, ideja i iskrene namere, jer verujem da treba da inspirišemo jedni druge pričama koje nisu samo za tržište, već i koje žive sa tržištem i zajednicom.

 1. m) Šta mogu da učinim za Vas već danas?

Moj odgovor: Da kroz proces upoznavanja definišemo zajedničke ciljeve bez branjenja pozicija na kojima smo, sve u funkciji stvaranja novih društvenih i ekonomskih vrednosti uz sinergiju i bez kompromisa.

Ima sigurno još pitanja, ali gore navedena su “glavna”.

Naravno, ukoliko smatrate da ne možete da odgovorite na ova pitanja, ili smatrate da su “teška” i da HR menadžeri nemaju vremena da čitaju odgovore, nastavite da spamujete kompanije i pravite kompromise koji vode sigurno ka nezadovoljstvu prema dobijenom poslu u veoma kratkom periodu.

Jednostavno, ako mislite da je teško odgovoriti zaboravite da CV znači još nešto.

Npr. Cenite Vreme. Jednako i svoje i tuđe.

Takođe. Cenjene Vrednosti. One koje su u funkciji sinergije.

Ili za one koji vole engleski u CV-jevima. Don’t forget to Create Values for market and community.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *