Čovek od reči.

Čovek od reči

„Kakve su nam misli, takve su nam reči..

Kakve su nam reči, takva su nam dela..

Kakva su nam dela, takav nam je život….“

Može se primeniti na svaki skup „reči“ koji čini život. „Čovek od reči“ je svako od nas. Bez obzira na kojoj smo poziciji i/ili u kakvoj smo poziciji. Rečima stvaramo lični, društveni i ekonomski „menadžment obećanja“.

U zavisnosti od relevantnosti skupa reči stvara se rezonantnost ili „ekonomija iskustva“. Kredibilitet koji ima „Čovek od reči“ može da se izračuna ili ako ste više za reč „oseti“, jer je on rezultat odnosa relevantnosti i rezonantnosti reči.

„Čovek od reči“ živi od takvog odnosa. Traje, daje, dobija ili gubi.

I ima šansu da se ponovo rodi kroz reč.

(Verbum Caro Factum Est).

Za koga iz Vašeg iskustva možete da kažete da jeste ili nije „Čovek od reči“ a da izbegnete zamku „prevelikog očekivanja“ ? Da li ste Vi, tačnije da li verujete da ste „Čovek od reči“?

Mnogi zapostavljaju privredu ili ekonomiju zaboravljajući da je i u nju stvorio „Čovek od reči“.

Tačnije, zapostavlja se „Zakon njive“ koji je napisao „Čovek od reči“ a koji nema potrebe da ovde opisujem jer iskreno verujem da svako od Vas zna principe tog zakona.

Zbog nekog ličnog straha i površnog pristupa „stvarima“ lako opisujemo određene pozicije rečima, zaboravljajući da je svaka osoba na prvom mestu „Čovek od reči“

Vlasnik kompanije- C.E.O.- je u stvari „Čovek od reči“ (o odnosu relevantnosti i rezonantnosti njegovih reči može se pričati)

Narodni poslanik- je isto „Čovek od reči“

Svaki menadžer je takođe „Čovek od reči“

…itd..

Mislite treba da budu „Čovek od reči“ a nisu u nekim situacijama bez obzira na „prevelika očekivanja“ koja su prisutna na obe strane. Tačno je.

Svakome je dato da bude „Čovek od reči“ pitanje samo koliki je „krug delovanja“ njegovih reči i kakve odnose ima sa drugim krugovima.

Verujem da znate da kada dve osobe (2 x „Čovek od reči“) razgovaraju da razgovara čak šest osoba. Ukoliko je razgovor o poslu razgovara osam osoba.

i sa jedne i druge strane postoji: Kakav jeste „Čovek od reči“, Kako ga vide i Kako želi da ga vide!

Kada dodamo posao u razgovor dodaje se i biznis uloga: Šta je menadžment obećanja kompanije koji je napisao „Čovek od reči“ (isti koji je u razgovoru ili neki drugi koji je prvom preneo „reči“)

Tako nastaje potreba za pregovaranjem.

Svedoci smo da se danas više pregovara nego što se dogovara.

Zamislite kakva bi bila pregovaranja kada bi obe ili bar jedna strana imala vizit kartu na kojoj bi umesto „direktor marketinga“ ( ili bilo koja pozicija) pisalo..

Ime i prezime a ispod „Čovek od reči“

Da li bi lakše došlo do dogovora?

Sigurno.

Međutim, takva vizit karta obavezuju da „Čovek od reči“ bude „Čovek od reči“. (tačnije, podseća a ljudi danas ne vole da sami sebe podsećaju, koliko god da je stvar ličnog verovanja)

Danas je potreba „lakša“ i smatra se da je dovoljno imati vizit kartu koja predstavlja „poziciju“ i samim tim je u službi njene odbrane a ne ostvarivanja pozicije.

Ne mora na vizit karti da piše „Čovek od reči“ da bi neko bio „Čovek od reči“. Treba da negde bude svakako zapisana svest o tome da je svako od nas „Čovek od reči“ koji ima ulogu da na prvom mestu „bude“ da bi „imao“, bez obzira na težinu koju takav zapis može da nosi. Posledica takvog zapisa je svakako veća relevantnost a samim tim i rezonantnost reči koje izgovorimo ili napišemo. To želimo, zar ne?

Svaki posao, svaki odnos, društveni ili ekonomski, počinje ulogom „Čovek od reči“ koji živi na platformi „biti pa imati“ i koliko god da smo navikli da živimo u modelu „imati pa biti“ i da više branimo poziciju nego da stvaramo iz pozicije, treba da se posvetimo kreiranju kritične mase onih kojima dani počinju sa ulogom: Ja sam „Čovek od reči“

Primer:

I moj posao je biti „Čovek od reči“: Pišem reči koje postaju ideje, verovanja, slogani, kampanje, deo menadžment obećanja, poruka, bitna priča, prodajna tehnika, deo motivacionog programa, nov proizvod, nova usluga

I Vaš posao je da budete „Čovek od reči“, bez obzira šta piše na vizit karti: Zapisujete ciljeve, definišete strategije, organizujete poslovanje, realizujete manifestacije, verujete u misiju i viziju, promovišete poslovnu kulturu…

U zavisnosti od toga kolika je relevantnost naših reči, tolika je i naša međusobna rezonantnost i naš zajednički „krug delovanja“ koji svakako nastaje ili kao unija ili kao presek naših R,E krugova.

Bitno je da nije prazan skup, jer kada se sretnemo znamo da je sa obe strane stola „Čovek od reči“i pregovaranje pretvorićemo u dogovor.

Pesnik, Pisac, Kreativac, Prodavac, Muzičar, Slikar, Naučnik, Lekar…koje god „zvanje“ da napišete verujem da ćete se složiti da je svako stvorio „Čovek od reči“.

I Vi ste „Čovek od reči“ zar ne?

Samo da se setite gde ste to zapisali.

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *