PET JEDNAČINA USPEHA U KOJIMA STE SAMO VI NEPOZNATA.

jednacina

Popularnost PMS tema (Pozitivan Mentalni Stav) kao i svih ostalih  saveta u kojima se govori o tajnama uspeha, usmerila je, preciznije stvorila potrebu, ka definisanju pet osnovnih jednačina uspeha uz pomoć kojih možete da ostvarite vaš uspeh a da ne kopirate tuđ oblik uspeha, jer obično su saveti koji se objavljuju iskustvenog karaktera što ne znači da deluju u vašem okruženju i za vas. Stvar je u principima a ne u pravilima. Pravila su tu da uz njihovu pomoć težimo prirodnim principima.

Zato, kao što se Priroda pobrinula za uređenje okruženja uz pomoć prirodnih prinicipa: međuzavisnost, jednostavnost, jedinstvenost, organizovanost, tako postoje i prirodne jednačine čije poznavanje omogućava fokusiranost na ono što će postati vaša stvarnost, samim tim i vaš oblik uspeha.

Prva jednačina je vezana za pojam informacije.

Svi vole da kreiraju informacije koje su relevantne i imaju veliku rezonantnost. Koje se prepoznaju, pamte, prenose dalje, motivišu, inspirišu, pokreću procese, utiču na ideje. Kvalitetna informacija može mnogo toga da učini za nečiji uspeh, lični ili društveni, direktno ili indirektno. Obično su informacije vezane za neki događaj koji će se tek desiti kada ga informacijama najavljujemo ili se već desio pa informacijama želimo da ga prenesemo dalje, da što više ljudi sazna. Takođe, danas je moguće kreirati informacijama trenutnu stvarnost kojom će se pokrenuti stvaranje vrednosti. Taj događaj može biti vaš uspeh o kojem želite da informišete svet ili da informacijom pozovete svet da učestvujete u nekom vašem događaju koji će postati vaš uspeh.

Mnogi će reći da je danas kreiranje, sakupljanje, upravljanje i usmeravanje informacijama oblik moći. Oduvek je tako bilo. Jedan od danas najvećih zadataka u mnogim institutima širom sveta je traganje za oblikom transporta današnjih informacija od značaja za društvo generacijama u dalekoj budućnosti, a da ne dođe do erozije i gubitka sadržaja. Priroda je to rešila definisanjem DNK. Naučnici danas istražuju kako mogu da DNK model iskoriste da naprave transporter budućnosti za informacije.

Ako su čoveku, nauci i Prirodi informacije bitne. Onda verujem da treba da budu i vama. Posebno osnovno znanje o njihovom kreiranju.

Jednačina kaže: Količina informacija je obrnuto srazmerna verovatnoći da se događaj desio.

I=Log 1/p

Jednačina koja se koristi u Teoriji informacija.

Kojim god poslom da se bavite treba da znate ovu jednačinu i kako da je koristite. Posebno ako ste zaposleni ili angažovani u poslovima tržišnih komunikacija i/ili odnosa sa javnostima.

Događaj koji ima manju verovatnoću da se desio proizvodi više informacija nego događaj koji ima veću verovatnoću dešavanja. Jednostavno.

Dokaz: Zamislite da je danas 08.10.2019 godine i umesto ovog hladnog i kišovitog vremena u sred maja, temperatura 32 stepena i da je lep i sunčan dan. Koliko bi takav događaj proizveo informacija? Osim što bi svi bili bolje raspoloženi, razgovora o takvom vremenu bi bilo značajno više nego o ovom pravom današnjem, zar ne?

Posebno je bitno poznavanje jednačine informacije za razvoj Content Management-a kao i Data Base Marketinga.

Druga jednačina uspeha u vezana je za usmeravanje vremena.

Da, ne za upravljanje vremenom kao što mnogi konsultanti i predavači „time managementa“ vole da govore, jer vremenom ne može da se upravlja. Upravljanje je moguće samo sa stvarima koje je čovek napravio. Mašinama, procesima, procedurama, proizvodima, uslugama. Vreme kao resurs koji ne može trenutno nijedna tehnologija da sačuva ni za sekund zahteva usmeravanje kao vrednosni alat.

Postoji pet elementa uspešnog usmeravanja vremena. To su naše navike, znanja koja posedujemo, potrebe koje planiramo, energija koju koristimo i tehnologija koju primenjujemo. Naravno, jasno je odmah da loše navike, znanja koja nam nedostaju, potrebe o kojima maštamo, energija koju rasipamo i danas posebno nekorišćenje tehnologija, svi zajedno predstavljaju trošadžije vremena. Oni proizvode one „negativne misli“: Da, ali; Kada bih; Moram da; To me nervira; Takav sam; To neće proći; i slične.

Stvar sa usmeravanjem vremena je jednostavna i jedinstvena.

Jednačina glasi:

T:( N(d,l); Z(i,n);P(p,m);E(k,r),T(k,n))

Dakle. Navike. Znanja. Potrebe. Energija. Tehnologija.Pet prava pomoćnika sa kojima treba da uspostavite pozitivnu međuzavisnost da bi mogli da usmerite vreme kao resurs koji će vam pomoći da se fokusirate na stvaranje vrednosti koje će postati vaš uspeh.

Treća jednačina govori o uspostavljanju međuzavisnosti između vas i okruženja.

Šta god da radite, svaki vaš plan, strategija, tehnike i taktike, predstavljaju skup vaših obećanja okruženju i načine uz pomoć kojih ćete da ostvarite data obećanja. Menadžment ObećanjaMO

Koliko vas je okruženje razumelo ,razumelo je i vaš uspeh, zar ne? Iskustvo koje okruženje ima sa vama predstavlja vašu ekonomiju. Ekonomiju iskustva. EI

MO i EI mogu da uspostave različite odnose. Unijom se unapređuje MO jer se dopunjuje EI vrednostima i tako se omogućava dopuna ili rast kompanijskih vrednosti i njihovo trajanje na tržištu. Presek između MO i EI ne sme da bude prazan skup jer ste onda definitivno neuspešni i postoji jasna potreba da menjate vaš MO.

Jednačina glasi: MO ≥ EI

Dakle,menadžment vaših obećanja uvek treba da teži razumevanju ekonomije iskustva i inspirisanju okruženja.

Četvrta bitna jednačina uspeha rezultat je svesnosti o uticaju zakona fizike na svakodnevni život. Na sve što čovek radi, stvara i na njega samog deluju svi fizički zakoni. Verujem da je Njutn prilikom pada jabuke na glavu uočio zakonitosti koje uređuju fizički život svakog čoveka i njegov rad. Posebno II.Njutnoj zakon možemo posmatrati kao jednačinu uspeha, jer sve što radimo treba da ima masu, adekvatnu silu inteziteta promovisanja da bi se ostvarilo tržišno ubrzanje, tačnije reakcija tržišta. Bez obzira da li je naša masa proizvod, usluga ili mi sami, potrebno je da bude relevantna da bi uz adekvatnu strategiju (silu pokretanja) ostvario se tržišni efekat (ubrzanje tržišta). Naravno, svaka masa traži drugačiju silu pokretanja da bi postigla željeno ubrzanje.

Ai = Fi / Mi i- predstalja skup vaših različitosti.

Ako želite da uspete, treba da dozvolite da vam jabuka padne na glavu i da vašom relevantnom masom uz pravu strategiju pokretanja ostvarite reakciju okruženja koja će postati ubrzanje ka vašem uspehu.

Peta jednačina uspeha je u vezi skup vaših racionalnih i emocionalnih vrednosti.

Svako od nas rođenjem počinje sa ispunjavanjem R, E skupa vrednosti. Odnos između R, E skupova može da bude kompromisnog karaktera ili ispunjen sinergijom. To zavisi od mnogo faktora. Ključ je u tome da budete svesni da svaka osoba u vašem okruženju poseduje isto R, E skup vrednosti. Svaki vaš susret, bez obzira koliko traje ostavlja trag u obliku nekog malog R, E skupa koji može da čine jedna ili više vrednosti iz vaših R, E skupova.

Kompleksnost vaših R,E vrednosti ima svakako zajedničke elemente sa nekim drugim skupom R,E vrednosti iz okruženja. Ti zajednički elementi održavaju vaš uspeh. Što su stabilniji elementi to je vaš uspeh kvalitetniji. Uspešna komunikacija između vas i bilo koje osobe ili više njih se održava upravo na R, E vrednostima koje razmenjujete.

Zato peta jednačina predstavlja stub uspeha svakog od nas u svakodnevnom životu.

R1E1 ∩ R2E2 ≠ 0

Dakle, rezultat vašeg odnosa sa članom okruženja ne sme da bude prazan skup.

Put do uspeha nije jednostavan ali je jedinstven i po tome se prepoznaje.

Jednačine uspeha zato treba razumeti, prihvatiti, primeniti i unaprediti.

One predstavljaju platformu za izgradnju uspeha uz primenu prirodnih principa na kojima i Priroda funkcioniše.

To su pet jednačina u kojima ste nepoznata jedino vi sami.

Njihovom primenom upoznaćete sebe i izgraditi sve(t) oko sebe.

To predstavlja uspeh, zar ne?

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *