#IzolacijaInspiracija 5

Današnja ideja je posvećena kulturi, tačnije pravilima lepog ponašanja za koja verujem da nam baš nedostaju u onoj meri da bi bilo po meri.

Verujem da će obnova kulture i njene širine biti od značaja za period posle vandrednog stanja. Kao što je danas aktuelna kultura ponašanja radi suzbijanja epidemije koronavirusa, sutra će nam biti potrebna dobro poznata stara i neka nova kulturna pravila ponašanja prema okruženju.

Za relizaciju ove ideje na našem tržištu postoji brend koji može da bude njen tržišni nosilac. Da joj da i masu i silu i dobije se na tržištu željeno ubrzanje. Brend koji realizacijom ideje povećava sve vrste pozitivnih angažovanja tržišta.

Brend se zove: PARDON

Naziv ideje: PARDON, BONTON!

Pardon, Bonton! je ideja sa društvenom težinom u kojoj na pakovanjima proizvoda se opisuju pravila bontona. To je ideja koja brendiranje čini lepšim jer se umesto samo logotipa na mestima prodaje kao i u objektima gde ima najviše druženja građana (pozicioniranje na pravim mestima) mogu uočiti  Pardon, Bonton poruke.

Takođe, društvene mreže mogu da doprinesu da se promoviše i nove generacije nauče pravilima ponašanja u društvu, na ulici, u pozorištu, na poslu, oblačenju, u komunikaciji, u kafiću…

Customedia na www.pardonbonton.rs

Čak i Game Based Marketing – pravljenjem edukativne igrice Pardon, Bonton..

Pantomimičari kao BTL aktivatori na ulicama.

I tako dalje, i tako bliže:)

Dakle, cause marketing ideja koja je posvećena promovisanju kulturnih vrednosti.

Pitanje za vas.

Kada ste se poslednji put setili reči Bonton?

p.s. Za sve vas koji ste kulturni i znate da komunicirate u pravom trenutku možete postaviti više pitanja o idejama sa razlogom na kreativac@live.com i