Hiljadu reči o mojoj ulozi u vašoj budućoj predstavi. Čisto, da stvorite sliku.

Koji vam od sledećih iskaza postaje prva misao kada čujete da je neko “copywriter”?

  1. Kreativna osoba koja ume sa rečima.
  2. “Kreativac” koji zna da “nađe” prave reči u pravom trenutku za pravu “stvar”.
  3. Osoba koja u kratkom vremenskom roku smišlja “epohalnu ideju” sa kojom rešavate sve šumove u komunikaciji proizvoda ili usluge.
  4. Osoba velikog znanja i širine u razumevanju funkcionisanja biznisa, marketinga, interneta, prodaje, društvenih mreža, medija, tehnologija i ostalog od značaja za poslovanje.

Bez obzira da li je to “copy”za direktan marketing, e-mail marketing, tagline, headline, slogan, tekst radio reklame, reklamnu pesmicu, sadržaj web prezentacije, online oglas, internet sadržaj , katalog, bilbord, brošuru, poslovnu razglednicu, scenario TV reklame, prodajno pismo, ime novog proizvoda ili su u pitanju ostale forme komunikacionih alata , copywriter je osoba koja ih ispunjava rečima koje na najbolji način opisuju vrednosti nekog proizvoda ili usluge sa dozom emocija.

Sve je to “copywriter”.

I više od toga, zar ne?

Copywriter.

On tekstom i idejama inspiriše na akciju.

U nekim trenucima čini se da više veruje u projekat, proizvod ili uslugu od samog menadžmenta i/ili ljudi u agenciji.

To je normalna pojava koja je posledica kreativnosti, jer je inspirisan da vidi proizvod ili uslugu na poseban način koji može da se komunicira uz poštovanje prirodnih principa: međuzavisnost, proaktivnost, fokusiranost, jednostavnost, jedinstvenost.

Kao što “klasičan” marketing ima 4P (price, product, place, promotion) i digitalni marketing 4P (people, purpose, participation, popularity), tako postoji i 4C kojih se pridržava “copywriter” jer mu je posao da uspostavi pozitivnu međuzavisnosti između P I C elemenata.

Content

Sadržaj je veoma bitan, jer daje relevantnu masu komunikaciji i učestvuje u ostvarivanju rezonantnosti proizvoda ili usluge.Dobar sadržaj skreće pažnju i ukazuje na bitne detalje ponude. Poziva tržište na akciju. Bori se sa šumom informacija o drugim proizvodima. Fokusiran je na jednostavnost i jedinstvenost. On je bitan i kada se sastoji od samo jedne rečenice i kada je “dugačak” nekoliko stranica. Koliko je značajan pojam sadržaja govori i trend razvoja content management-a kod nas i u svetu. Budućnost je svakako On-Demand Content koji će “copywriter” kreirati zajedno sa tržištem i kompanijom.

Community

Copywriter kreira zajednicu koju će “zaraziti idejom”. Od menadžmenta kompanije i agencije pa sve do tržišta. Zajednica koja postaje publika koja prati i učestvuje u životu ideje, prepoznajući njene racionalne i emocionalne vrednosti. Stvara ekonomiju iskustva koja se vraća i iz koje se rađa neka nova ideja koja na najbolji način govori o njenom odnosu sa menadžmentom obećanja kompanije. Za mnoge takve zajednice “copywriter” je nevidljiva osoba, ali je veoma prisutna idejom koja nije samo njegova, već ideja zajednice za zajednicu. Zato dobar “copywriter” govori da ideju nije smislio on sam već zajedno sa zajednicom, direktno ili indirektno, bez obzira što je možda sam generisao ideju. Bitno je da je inspiracija došla od zajednice.

Communication

Komunikacija bez emocija nije ni informacija. To zna svaki dobar “copywriter”. Dijalog je oblik inspiracije za kreativca. Dijalog sa menadžmentom. Dijalog sa agencijama. Dijalog sa tržištem. Jednostavna a ne pojednostavljena komunikacija je osnovni princip na kojem “copywriter” gradi ideju.

Analiza komunikacija je takođe oblik inspiracije.

Šta tržištu govoriti?

Zašto tržištu govoriti?

Kako tržištu govoriti?

Copywriter piše odgovore na ta pitanja.

Tako započinje i/ili održava komunikaciju.

To je njegov posao.

Creativity

Kreativnost je ljudska osobina koju je većina ljudi zagubila zbog uticaja društva u različitim oblicima. Copywriter je sačuvao tu ljudsku osobinu. Ponekad je ljubomorno čuva. Ponekad je kreativni altruista. Uglavnom je kreativan u funkciji očekivanja i zadatih ciljeva. Oduševljen je kada kreativnost pokaže se u najboljem svetlu i klijent želi da se ona i ostvari na tržištu.

Svako od nas je kreativan na neki način.

“Copywriter” je kreativan na tržišni i društveno odgovoran način, jer ideje koje piše treba da budu relevantne da bi imale željenu rezonantnost.

Ideja sa masom koja uz pravi intezitet komunikacione strategije ostvaruje ubrzano reagovanje tržišta.

Iz iskustva sa našim tržištem mogu da napišem da je potraga za dobrim kreativcima uvek aktuelna.

Tragaju kompanije, agencije. čak i tržište.

Jer se traga za idejama koje daju i traju.

Zbog modela oskudice i pozicije“imati pa biti” to traganje za idejama i kreativcima se značajan broj puta završava na idejama koje treba da zadovolje formu.

Kreativnost živi u modelu izobilja i glavni je generator pozicije “biti pa imati” jer je gorivo sinergije, smisla, svrhe i sadržaja. Naravno, za stvaranje novih vrednosti potrebno je da kreativnost uspostavi pozitivnu međuzavisnost sa privredom u kojoj će se obostrano pravilno procenjivati. Copywriter je samo jedna od kreativnih pozicija koja je privredi neophodna. Koja se ostvaruje idejom a ne brani kompromisima.

Naravno sve u poslovnom svetu treba da ima neku definiciju.

Kada je u pitanju definicija kreativne pozicije “copywriter” izdvojio bih nekoliko popularnih i “prihvaćenih”.

Copywriter je prodavac vaših proizvoda koji sedi za pisaćom mašinom.

Mnogi će reći da im treba ideja koja će da ostvari prodajne ciljeve. Posao copywriter-a je da napiše tekst koji će da pozove tržište na akciju. Da izazove određenu emociju koja ima direktnu ili indirektnu “vezu” sa proizvodom ili uslugom kompanije. Prodavac za pisaćom mašinom, ili laptop računarom, je ozbiljna podrška prodajnom timu jedne kompanije jer ima obezbeđuje “meso” za građenje prodajnih priča o vrednostima kompanije za tržište. Copywriter je clan vašeg prodajnog tima koji ih idejama motiviše & inspiriše.

Copywriter je pisac poslovne haiku poezije.

Sve u vezi jedne kompanije ponekad treba da stane u nekoliko reči ili rečenica. Uspeh zavisi od dobro definisanog zadatka i razumevanja copywriter-a. Mnogi dobri slogani i opisi misija i vizija kompanija predstavljaju prave inspiracije za sve kada ih pročitaju. Čitave filozofije mogu da se ispričaju samo jednom rečenicom. To slobodno možemo da nazovemo “poslovnom haiku poezijom”.

Copywriter je čovek od ideja.

“Najbolja je ideja kojoj je vreme došlo”- Viktor Igo

Lično imam desetine ideja koje sam napisao kao copywriter i koje stoje po folderima jer im nije vreme došlo iz više razloga. Naravno desetine i desetine su realizovane i ponosan sam na njihovo trajanje.

Copywriter je proizvođač kreativnih prilika.

Creative Opportunity Maker.

Tako vidim sebe kada sam na kreativnoj poziciji koja se zove “copywriter”  na vašem projektu.

 p.s. Tačno hiljadu reči. Imate sliku?