Komunikacija posle „koronakrize“. Pređimo sa dobrih priča na dobra dela.

Ključna reč koja je najviše korišćena tokom krize ima svoje ime i ono glasi :Storytelling.

Mnogi od vas bi rekli da je to “pričanje priča”.

Da.

Pričanje priča koje se prenose dalje.

Neke priče su bile tačne. Neke nisu. U neke smo verovali. U neke nismo.

Bez obzira da li je kriza ili neki drugi povod, storytelling, tj .priče koje se prenose dalje, postale su bitne u content marketingu i današnjim poslovnim komunikacija. Storytelling je kao hit predstava koja ima svoju publiku koju “sadržaj priče greje” na emotivnom i racionalnom nivou.

Što bolju predstavu, sa dobrim glumcima i dobrim tekstom brendovi ili osobe od interesa naprave, to je publike više i “grejanja” iste od strane sadržaja koji pali.

Da li je to danas dovoljno? Onima koji brane poziciju jeste.

Da li će to biti dovoljno i posle krize?

Za neke komunikacije jeste, ukoliko želite da publika posle vaše dobre predstave o brendu ili temi, izađe i ispriča i prenese trenutno iskustvo.

To zahteva da stalno pravite nove predstave, bolje, kvalitetnije, sa sadržajem koji pali, režija i rekviziti da budu maksimalno u funkciji predstave da bi publika se vraćala i  tražila još.

Naravno, treba danas napraviti tu predstavu a da ne ispadne monolog ili ne daj bože bilbord ili oglas u novinama.

Ode onda publika na neku bolju predstavu spremna čak i da plati karte i pored toga što vi delite karte džabe.

Nego, da odemo korak dalje, verujući da ste savladali storytelling kao “sadržajni korak”.

Šta mislite o tome da vaš “storytelling” postane “storyliving”?

Da sa “pričanja priča” pređete na “življenje priča”.

Da umesto da samo kreirate “sadržaj koji pali” kreirate “sadržaj koji se živi”

Content Live.

To je danas predstava koju možete da “emitujete” na svim kanalima i društvenim “daskama” koje biznis znače.

Možemo ga nazvati i Content Live Marketing, zar ne?

Kako ga kreirati?

Krenite od ključnih reči kojima se opisuje vaš proizvod ili usluga.

Koristeći ključne reči napišite priču koju će prvo da žive vaši zaposleni.

Zatim na tržištu pokrenite priču koja može da se živi a ne samo da se čita.

Pratite tržište i “medije” i uočite verujuće u priču i u isto vreme koji je žive.

Angažujte ih da učestvuju aktivno na vašim pričama koje se žive.

Udahnite život u tržišne priče o vama.

Veoma bitna stvar je svest o tome da Storyliving je kako tržište živi vaše priče, a Storytelling je kako vi pričate vaše priče.

Na kraju posta, a početku vašeg Storyliving-a bitno je znati, da danas je mnogo bitnije šta tržište priča o vama, nego šta vi tržištu pričate o sebi.

Zato i treba da kreirate priče o vama koje će tržište da živi.

Zato, hajde da živimo dobre priče, a ne samo da ih pričamo!

p.s. Storytelling je podskup Storyliving.

p.s.s. Milenijalci vole Storyliving, mislite o tome.