Da li proizvodi imaju dušu?

Svako od nas ima R, E skup vrednosti na osnovu kojih je definisan naš krug delovanja i njegova relevantnost i rezonantnost koji u odnosima sa drugim krugovima delovanja stvaraju ili prazan skup ili nov krug ili spiralni niz (najpoželjnije)

Reagujemo na proizvode, na osnovu različitih „motivacija“ ali svakako da ta reakcija može da za efekat ima iste elemente kao odnos između dve osobe. „Prepoznajemo se“, „razumemo se“ , „ne razumemo se“ …. Da li to znači da proizvodi koji takođe imaju R, E skup vrednosti mogu da se posmatraju kao „osobe“? Da li zbog toga što ostvaraju neki odnos sa nama imaju „dušu“?

Da li su proizvodi samo transfer, kanal koji prenosi skup vrednosti u koje verujemo da nam nedostaju ili odgovaraju a koje je ka nama prosledila kompanija koja je jasno definisala „menadžment obećanja“ jer poznaje šta nas motiviše? Možda da, možda ne. Možda nagađaju po principu „najverovatnije je ovako“ ili ipak strateški planeri i kreativci stvarno znaju da idejama „motivišu“ na akciju jer poznaju „dušu“ potrošača.

Poznato je da danas mnoge kompanije u njihovimkomunikacionim strategijama između ostalog imaju opis proizvoda kroz odgovor na rečenicu: Kada bi naš proizvod bio čovek on bi bio…. takav i takav!…

Zašto u pitanju postoji reč „Kada“? Ako je već kompanija opisala proizvod ljudskim osobinama da li je to uradila po principu „želeli bi da bude takav čovek“ ili je ipak to dobro protumačeno motivaciono istraživanje na osnovu kojeg je sastavljen „opis frankenštajna“. Nemoguće je da sve ono što pokreće tržište da imaju odnos sa nekim proizvodom bude deo jednog čoveka, kao što ni najmanji sadržitelj motivacionih elementa takođe nije čovek. Čovek je negde između, zar ne?

Takođe vole da brend opisuju kao skup emotivnih vrednosti prema kojima potrošač ima određenu vrstu lojalnosti. Pravo pitanje za brend menadžere i stratege komunikacije glasi?: Prema kome, čemu je potrošač lojalan i obavezno zašto?

Odgovor: Lojalan je prema samom sebi. I biće lojalan prema Vašem proizvodu sve dok je lojalan sebi, tj. skupu osećaja koji ostvaruje sa proizvodom. p.s. Dok osećaj ume da prevari, zar ne?

Da li je to dokaz postojanja „duše“ kod proizvoda? Ili treba da kreiramo proizvode sa „dušom“ tj sa skupom vrednosti i prepoznavanja (motivacija) koje danas odgovaraju R, E skupu vrednosti potrošača ili tu postoji šansa za nešto dublje?

Dok potrošač ne krene rukom ka Vašem proizvodu on nema tu „dušu“ a Vi samo gajite nadu da će Vaš menadžment obećanja (R, E skup vrednosti) proizvoda da ostvari odnos sa R, E skupom vrednosti potrošača, i molite Boga da taj odnos ne bude prazan skup.

Naravno veoma često se dešava da agencije zajedno sa kompanijama menjaju „dušu“ proizvodu umesto da je dopunjuju, razvijaju. Ako već vidite proizvod kao „čoveka“ znajte da to ume da boli i da će možda da izazove prekid odnosa sa potrošačem.

Kada uđemo u prodavnicu, svaki proizvod koji stoji na polici čeka na trenutak prepoznavanja sa R, E skupom potrošača i njegovim krugom delovanja i u zavisnosti od njegove veličine zavisi i kakav će rezultat da se ostvari. Površan, prosečan, trenutan, lojalan. Naravno, brendovi bi voleli da bude lojalan što duže ali zaboravljaju da ne utiču samo oni njihovim menadžmentom obećanja na trajanje perioda lojalnosti. Utiče društvo, porodica, ukus kafe, ljubaznost konobara, kasirke, devojke u letnjim haljinama, izjava političara u medijima…. sve utiče na lojalnost potrošača prema njemu samom.

Ako Vaš proizvod učestvuje u toj vrsti odnosa potrošača sa samim sobom, dopunjujući ili šireći tako njegov krug delovanja, onda možete da kažete da Vaš proizvod ima „dušu“, ali ne možete da ga opisujete kao „čoveka“.

Graditi proizvode sa „dušom“ je proces. To su proizvodi koji imaju savršenu nameru (i iskrenu) da imaju taj „deo duše“ i pomognu potrošaču da bude lojalan sam sebi. Takvi proizvodi već su ostvarili cilj, jer je on tada samo jedna od „check point“ tačaka na uspešnom putu u dvoje.

Jednostavno pogledajte oko sebe. Sve ima dušu jer je deo Vas.

Dovoljan i potreban razlog da se posvetite generisanju proizvoda koji imaju dušu, zar ne?