Dizajnirajmo zajedno društveno odgovornu etiketu

Dobro jutro! I danas ispoštujmo pravila koja danas je uveo koronavirus i spremite se za poštovanje principa i uvođenja novih pravila u bliskoj budućnosti da bi napravili prave korake ka oporavku.

Pre nego opišem treću cause marketing ideju, prvo ću dodatno pojasniti moje Zašto?

Činjenica je da nama ne trebaju toliko neke nove ideje, koliko nam treba da ne nastavljamo da realizujemo stare.

Naravno, bitno je da za ideju koju imamo u našem krugu delovanja pronađemo prve verujuće koji  će prenoseći ideju u svoj krug delovanja začinjenu ličnim doživljajem (smisao, svrha, kreativnost, principi) da pokrenu zajedno sa nama njenu realizaciju.  Ponoviću da je dokazano da na informacije deluju fizički zakoni, pa je zato bitno primeniti „Zakon akcije i reakcije“. Vaša akcija, tržišta reakcija. 

Zato su nam potrebne ideje sa društvenom težinom jer verujem da ćete se složiti da nije dovoljno samo pozvati tržište da zadovolji neku potrebu već i da učestvuje u razvoju društva pa i tržišta, zar ne?

Svakog dana čujemo u poslovnom i društvenom okruženju kako je potrebna neka nova ideja koja će da promeni sve(t). Ne znamo, da li je to samo delegiranje problema ili postoji iskrena namera da se razgovara o idejama koje će transformisati svet na bolje, Ili je to možda samo još jedno traganje za idejom koja će se već danas pretvoriti u dovoljno dobar izgovor da se pregura dan i očekivanja od strane klijenta ili poslodavca.

Šta god da je u pitanju, ideja bi trebalo da bude jednostavna i razumljiva. Međutim i u tome preterujemo. Zbog površnosti i prosečnosti koja nam je kao nametnuta od strane života, a navodno zbog brzine “isticanja” vremena forsira se koncept da ideja ne bude samo jednostavna u svojoj suštini već i pojednostavljena u zahtevima za njenu realizaciju.

Tu nastaje “idejni problem” jer ne može ideja da bude jednostavna u njenoj relevantnosti za društvo i u istom trenutku pojednostavljene rezonantnosti jer kao takva je osuđena na kratak život.

Mada, možda je onima koji tragaju za takvim idejama to i cilj. Verujem da ljudi takvih očekivanja zaboravljaju da je to isto kao da traže da nešto ima Smisao ali da nema Svrhu.

Istina je da se takve ideje prroizvode svakodnevno. Realizuju se u tragovima. Jednostavno mnogo više vole deset pojednostavljenih ideja danas nego jednu jednostavnu ideju sa “težinom” koja bi trajala. Mnogima je lakše tako.

Verujemo da je mnogo lakše neku ideju izgraditi sa drugima nego sami. Da li je baš tako?

Da bi se izgradila jednostavna ideja potrebni su verujući. Oni koji će u jednostavnost ideje i njenu težinu za društvo ponekad verovati čak i više nego Vi. 

Postavlja se pitanje: Gde tražiti verujuće? Da li jednostavnu ideju sa težinom za društvo predstavljati svima u zajednici ili samo onima koji žele da slušaju. Da budu publiku.

Da li takva ideja treba da ima ciljnu grupu ili publiku koja će da je aktivno prati?

Iskreno verujemo da treba da ima ciljnu grupu koja želi da postane publika koja će da implementira težinu ideje u društvo. Ipak treba razgovarati sa onima koji žele da aktivno slušaju a ne samo da čuju ideju, zar ne?

Najčešće oni koji samo čuju ideju, fokusiraju se na njenu finansijsku vrednost, posmatrajući je tako kao trošak i tako procenjujući da li iz njihovog ugla može da bude opravdana.

Kada mene pitaju : Koliko ideja košta?

Moj odgovor glasi: Kreativnost nema cenu ali ima vrednost.

Košta onoliko koliko Vama vredi!

Vi odredite cenu njenog koštanja. Tačnije, onoliko koliko ste spremni da investirate u njenu realizaciju i verujete u njenu budućnost.

Jednostavna ideja sa težinom za društvo ne stvara nervozu već izaziva ushićenje. Pojednostavljene ideje u funkciji proizvodnje dovoljno dobrog izgovora stvaraju nervozu.

Dakle, razlika izmedju jednostavne i pojednostavljene ideje je u osećaju!!!

Osećaji nam govori sve.

Izazov. Osećaj ushićenja. Znamo da je pred nama jednostavna ideja sa težinom za društvo.

Izgovor. Osećaj nervoza. Znamo da je pred nama pojednostavljena ideja koja će kratko trajati.

Kako da razlikujemo one koje žele pojednostavljene ideje od onih koji žele ideju sa težinom za društvo?

Ponekad je teško, jer i jedni i drugi tragaju u početku za dobrom idejom, ali ih skup od četiri elementa (navika, znanje, potrebe i energija) u nekom trenutku odvede u jednu ili drugu stranu.

S obzirom da ne možemo, ostaje nam posvećenost u kreiranje ideja sa težinom za društvo prilikom svakog kreativnog zahteva od strane tržišta i verovanja da “druga strana” neće samo čuti ideju tog trenutka, već i saslušati kako ona može da zvuči u budućnosti.

Hvala.

To je deo mog Zašto?

Sada je trenutak za ideju sa razlogom.

Veoma bitna stvar u našim životima je pravilno davanje imena stvarima. Međutim, umemo i ljudima da dajemo različita imena, koja ponekad su dobra, ponekad su loša. Etiketiranje!

Koliko je etiketiranje u brendingu bitno i pozitivno jer je u funkciji uspostavljanja odnosa između menadžmenta obećanja brenda i ekonomije iskustva tržišta, toliko je bilo i negativno etiketiranje u društvu među ljudima, posebno kada je negativno.

Na žalost etiketiranje je danas u društvu sastavni deo proizvodnje izgovora i branjenja različitih pozicija i zauzimanja stavova bez procesa razmišljanja.  Deo površnosti i nesposobnosti komunikacije i razumevanja. Veoma lako dodeljujemo različite „etikete“ ljudima.

Jednostavno etiketiranje je opšte poznata stvar. Naravno imamo i pozitivno etiketiranje. Kada stavljamo etikete sa nazivom na teglicama za zimnicu da bi znali šta je šta ili kada obeležavamo različite kutije da bi se lakše snašli i identifikovali stvari. 

Pozitivno je etiketiranje stvari i proizvoda, dok je etiketiranje ljudi uglavnom negativno. Ima među nama i onih koji umeju i sami sebi da daju etiketu sa opisom koji nije baš 100% istinit iskaz.

To je društveni problem za koji je potrebna ideja sa razlogom.

Zato se današnja ideja zove:

ETIKETAKCIJA!

Brend koji na svojoj etiketi na kojoj iznosi istiniti iskaz o svom proizvodu da bi ga 100% ispravno identifikovali, pokreće ETIKETAKCIJA! projekat. Uz svaki proizvod brend poklanja potrošaču određen broj etiketa sa porukama (stikere) koje mogu da zalepe na stvari, da „obeleže prijatelja“, sa i bez poruka.

Etiketakcija je prenos pozitivnih poruka i poziv da se sve „pravilno“ obeleži u okruženju. Da se skrene pažnja da nije lepo etiketirati druge nazivima kao što su:  Glup, Debeo, Smarač, Ružan, Foler, Površan, Smešan…. i ostale koje umemo da koristimo da bi se ogradili, spasili, zaštitili lažnu poziciju u društvu.

Na samim etiketama proizvoda je logotip akcije ETIKETAKCIJA! i uz svaki proizvod print etiketa (stiker) u bojama brenda sa pozitivnim porukama.

Javne ličnosti mogu da učestvuju u promovisanju ETIKETAKCIJE!

DIGITAL: Društvene mreže? Digitalni stiker kojim na Viberu i ostalim društvenim mrežama etiketirate svoje prijatelje. Naravno stiker za Viber i ostale je u bojama brenda. (value plus)

CONTENT: Deca predstavljaju pozitivne etikete. Video sa razlikama između pozitivnog i negativnog etiketiranja. Predavanja u Hub-ovima –motivaciona predavanja: ETIKETAKCIJA!- pravilno etiketiranje i komunikacija.

BTL: Promoteri sa velikim brojem zalepljenih stikera na sebi sa porukama na prometnim i promotivnim mestima, dele stikere građanima na kojima su pozitivne poruke koje mogu da zalepe na sebe ili na neku drugu osobu.

Primer poruka koje mogu da budu deo ETIKETAKCIJE:

Drag, Dobar, Super, Simpatičan, Pametan, Ortak, Drugar, Frajer, Lepotica, Šarmer,
Dama..

Generisanje predloga za pozitivne stikere u okviru ETIKETAKCIJE mogu da urade i potrošači kroz aktivaciju u online i offline okruženju, zar ne?

Takođe, vaši brendovi imaju etiketu koja ih 100% predstavlja, zašto onda ne bi odvojili malo prostora da promovišu pozitivno etiketiranje i  značaj 100% pravilnog etiketiranja u društvu?