Komunicirajte punim plućima

Dobro jutro!

Tako glasi prva komunikacija kojom pozivamo okruženje na dijalog i ostvarivanje naših društvenih potreba. Već posle toga kreću sve druge komunikacije u svojim oblicima. Posebno mobilnim i digitalnim. Neko bi trebao da izračuna koji procenat našeg vremena tokom dana koristimo mobilni telefon, internet i digitalno okruženje za komunikaciju.

Na primer: Radni dan ima oko 500 minuta. Koliko minuta provedemo u slanju poruka, telefoniranju, na internetu i društvenim mrežama? Verujem da je taj procenat značajan, i da će vremenom čak i da padne u odnosu na ovaj trenutak kada tehnologije istražujemo i upoznajemo.

Šta naše komunikacije proizvode za zajednicu? Za naše okruženje? Na kraju krajeva i za Zemlju? Da li je svaka naša komunikacija sa razlogom ili eto tek da „potrošimo“ malo vremena dok ne stignemo do onog dela dana koji nam je zanimljiviji? Dovoljno pitanja za mnogo odgovora.

Kao što ne možemo sav vazduh iz okruženja da udahnemo, već samo tačno onoliko koliko nam je potrebno da dišemo i živimo, isto je i sa vodom i sa komunikacijama i informacijama. Ne možemo da ispratimo sve i da učestvujemo i svim ali možemo da ostvarimo i iskoristimo dovoljno da se ostvarimo. Ako znamo da dišemo i da pijemo vodu da bi se razvijali, zašto je toliko teško komunikaciju koristiti na pravilan način i da li umemo da se sa njom ostvarujemo na potreban i željen način. Možda treba da prođe onoliko godina u razvoju društva koliko dugo postoji vazduh i voda, da bi komunikacija koliko god da je ima oko nas, koristili tačno onoliko koliko je potrebno za razvoj i ostvarivanje u društvu. 

Ili možemo da iskoristimo komunikaciju da unapredimo upravo resurse od kojih nam život znači?

Današnja ideja je upravo posvećena spajanju komunikacije i jednog od životnih resursa svakog od nas. Vazduh. Kiseonik.

Zato ideja sa razlogom danas glasi:

MOBILNI OPERATOR KOJI PROIZVODI KISEONIK!

Zamislite da svakom vašom komunikacijom mobilnim telefonom stvarno utičete na stvaranje kiseonika u Prirodi.

Ova ideja je nastala upravo analizom postojećih komunikacija mobilnih operatora na našem tržištu, koji su i sami bili na koraku do ove ideje ali je nedostajao kreativni začin i izlazak iz modela oskudice (imati pa biti) koji je opšte prisutan prilikom kreiranja komunikacionih kampanja u Srbiji.  Primenom lateralnog razmišljanja i modela izobilja (biti pa imati) bar jedan mobilni operatog može da unapredi svoju postojeću ideju koja u sebi sadrži „marketing sa razlogom“ koji više vrednosti ostvaruje za sebe nego za korisnika njenom realizacijom. Tačnije, odlučili su se za štednju umesto za stvaranje.

Pohvalno je što je briga o Prirodi i njenim resursima deo strategija svakog mobilnog operatora, zato verujem da će iz pravog ugla pogledati na ovu ideju sa razlogom.

Mehanizam ideje:

Vi kao korisnik mobilnog operatora izborom određenog paketa, za svaki račun na kraju meseca, umesto „samo digitalnog drveta koje vas informiše o tome koliko ste uštedeli jer ste izabrali slanje računa na mail a ne poštom“ prilikom odabira paketa birate i DRVO KOJE ĆE KOMPANIJA DA POSADI U VAŠE IME!  Dakle, kompanija umesto samo štednje do sada, poziva tržište na angažovanje u obnavljanju Prirode i sađenju novih sadnica koje će novim generacijama „proizvoditi“ kiseonik. 

Jednostavno i Jedinstveno. Vašem digitalnom drvetu koje dobijate uz račun na email zajedno sa kompanijom dajete život u Prirodi.

DRVO KOJE ĆE KOMPANIJA DA POSADI U VAŠE IME vi birate i možete i aktivno da učestvujete u sadnji. Plaćanjem računa znate da se odvaja novac za kupovinu vašeg drveta koje će kompanija posaditi i učestvovati zajedno sa vama u obnovi Prirode. 

Zamislite sadržaj koji ovakva kampanja može da proizvede za komunikaciju na društvenim mrežama. 

Zamislite mobilnog operatora koji ima marketing sa razlogom a ne samo promovisanje novih paketa.

Zamislite broj korisnika koji bi odabrali da koriste paket mobilnog operatora jer korišćenjem proizvode kiseonik.

Zamislite sebe kao korisnika takvog paketa? Koje drvo bi izabrali? Gde bi ga posadili?

Jednostavno, ispunite zamisao.

Čak i ako nijedan mobilni operator ne realizuje ideju, vi izaberite drvo koje volite i mesto gde ćete ga posaditi.

Hvala! 

Reč sa kojom počinje dijalog.

p.s. Za više informacija o ideji „Mobilni operator koji proizvodi kiseonik“ možete da iskoristite kreativac@live.com