Tipovi menadžera

Koje su razlike izmedju menadžera kojem je bitna pozicija i menadžera koji je posvećen?Skup je veliki, navešću samo one koje sam uočio tokom svog rada sa menadžerima (sreo sam i jedne i druge)..

1. Menadžer kojem je bitna pozicija gleda lični interes; menadžer koji je posvećen gleda interese „zajednice“ sa kojom i za koju stvara vrednosti

2. Menadžer kojem je bitna pozicija prebacuje odgovornost na druge; menadžer koji je posvećen preuzima skup odgovornosti

3. Menadžer kojem je bitna pozicija upravlja ljudima; menadžer koji je posvećen usmerava ljude.

4. Menadžer kojem je bitna pozicija, trudi se da ostane što duže zaposlen na toj poziciji sve dok mu se ne stvori prilika za neku novu koja je za njega bolja pozicija; menadžer koji je posvećen trudi se da bude upošljiv za okruženje u kojem radi i daje maksimum u svom krugu delovanja.

5. Menadžer pozicije misli samo na svoju poziciju; menadžer koji je posvećen misli na ostvarenost svakog člana poslovnog okruženja.

6. Menadžer sa pozicijom je posvećen samo svojoj poziciji; drugi menadžer posvećen isporukom vrednosti poslovnom okruženju.

7. Menadžeru sa pozicijom bitna je samo njegova lična vizija i misija; menadžer koji zna šta znači biti posvećen, učestvuje u menadžmentu obećanja misije i vizije poslovnog okruženja.

8. Menadžer sa pozicijom u svakoj prilici ističe značaj svoje pozicije; posvećen menadžer ističe vrednosti biznis modela.

9. Menadžer sa pozicijom stalno govori ŠTA radi; menadžer koji je posvećen govori ZAŠTO nešto radi.

10. Menadžer sa pozicijom stalno se žali na kolege; menadžer koji je posvećen traži podršku od kolega.

11. Menadžer sa pozicijom voli da drugi zavise od njega; menadžer koji je posvećen primenjuje prirodni princip medjuzavisnosti.

12. Menadžer sa pozicijom radi poslove koji mu prijaju; menadžer koji je posvećen radi poslove koje treba da radi.itd…razlike su velike…

i pored toga… pre ćete sresti menadžera koji će vam reći da je na nekoj poziciji u nekoj firmi, nego menadžera koji će vam reći da je posvećen ostvarivanju nekog cilja.P. S. Zamislite da Vam na vizit karti umesto: direktor marketinga, PR manager, project manager i slične pozicije piše „menadžer strategije posvećenosti“Jednostavno primenite Zakon gradnje i posvećenosti: Od suštine ka formi i budite menadžer koji je posvećen, jer je velika razlika izmedju imati posao menadžera i biti menadžer.