SEO nije više ono što je bio…

seo

 SEO (Search Engine Optimization)  nije više optimalno dobra stvar. To lagano shvata i Google i verujem da će veoma brzo da se strateški orijentišu na mobile i friendly. Mobile Engine Optimization i Friendly Engine Optimization. Zašto? Jer korisnici sve više počinju da osnovni search rade u prijateljskim okruženjima gde traže preporuke i usmerenja koja im …

Demistifikacija digitalne transformacije glasi…

vreme

t:(N(d,l);Z(i,n);P(p,m);E(f,r);T(k,n)) Da! Digitalna transformacija je jedinstveno jednostavna i molim sve koji učesvuju u „trendu digitalne transformacije“ da ne prave „eroziju“ vrednosti i spreče da se stvore „digitalne guske u magli“. Kome nije jasna jednačina i njena jednostavnost i jedinstvenost slobodno neka me kontaktira i vrlo rado ću odgovoriti na način da i baka koja prodaje …

Digitalni Marketing i njegovo Sveto Trojstvo- Informativan, Transparentan, Human

digital is human

Da započnemo sa pitanjima: Da li digitalni marketing ima svojih 4P? Da li može da se napravi transfer poznatih Kotlerovih 4P na digitalno okruženje? Verujem da digitalni marketing ima svojih 4P koji se svakako oslanjaju na “stare” 4P vrednosti. People, Popularity, Participation, Purpose! Odgovara? Jer ipak se u digitalnom marketingu na prvom mestu radi o …

Digitalna Transformakcija ili komunikacija je postala H2H a biznis je postao H4H!

digital

Opšti trend digitalne transformacije u poslovnom okruženju bojim se da ne sagledava glavnu međuzavisnosti između čoveka i digitalnog. Definitivno je digitalno postalo humano. Pitanje je da li će i humano da postane digitalno. Bez obzira što se Priroda već potrudila da čoveka digitalizuje kroz DNK kod. Ovde je pitanje uspostavljanja pozitivne međuzavisnosti između digitalnog i …

PET JEDNAČINA USPEHA

uspeh

Popularnost PMS tema (Pozitivan Mentalni Stav) kao i svih ostalih biznis saveta u kojima se govori o tajnama uspeha, usmerila je, preciznije stvorila potrebu, ka definisanju pet osnovnih jednačina uspeha uz pomoć kojih možete da ostvarite vaš uspeh a da ne kopirate tuđ oblik uspeha, jer obično su saveti koji se objavljuju iskustvenog karaktera što …

Korak po korak: Kreiranje strategije digitalnog marketinga

koraci

Kreiranje digitalne marketing strategije Želim sa vama da podelim korake koje pravim kada je u pitanju kreiranje digitalne marketing strategije, sa željom da se razvije kategorija i stvore uslovi za sinergiju uz izbegavanje pravljenja kompromisa koji danas vode tržišnom nasilju prema društvenim mrežama i prema privredi. Verujem u model „biti pa imati“, kao i u model …

Ko je vaša publika?

publika

Da li poznajete Vašu publiku i koliko dobro? Prvo će neko da pročita informaciju o vama i tako postati informisan (tako će probati prvo vaš proizvod ili uslugu), gde se vi nadate da će postati kupac jer će ga informacija usmeriti (edukovati) ka donošenju odluke o tome, na čemu ćete biti svakako zahvalni i bilo …

Krug delovanja ili zašto ne bi trebalo da radite sami

krugdelovanja

Pitagora je govorio da je matematika univerzalni jezik, dok su jezici kojima govorimo samo alat izražavanja sveta brojeva oko nas. Zato i postoji neverovatna veza između matematike i retorike. Kada je u pitanju naš „prirodni“ krug delovanja on je definisan sa površinom kruga (r2x“pi“) i obimom (2rx“pi“), (ovde ću koristiti „pi“ kao 3,14)… Npr… ako …