StoryLiwing Workshop- Inspirišemo jedni druge

spirality

 

 

Kada zajedno pogledamo istoriju čovečanstva, verujemo da ćemo zajedno uočiti da je kreiranje sadržaja i njegovog prenošenja deo našeg DNK koda. Od pričanja priča pored prvih vatri koje su prenosile iskustvo kao znanje, pa sve do današnjeg trenda u obliku “content marketinga” koji značaj kreiranja sadržaja postavlja na prvo mesto.

Danas je upravo trend „sadržaj koji pali“ ali ne samo u obliku „storytellinga“ koji svakako se identifikuje ali u kratkim vremenskim intervalima posebno na društvenim mrežama, već kreiranje „sadržaja koji se živi“ i koji „mobilne trenutke“ pretvara u „mobilne pokrete“. Storyliving kao oblik inspirisanja okruženja da na prvom mestu ostvari svoje nematerijalne potrebe koje su oduvek bile preduslov stvaranja materijalnih vrednosti, samo je danas došlo do većeg uočavanja njihovog značaja zbog edukativnosti, transparentnosti i humanosti digitalnog doba.

Zahvaljujući društvenim medijima i mobilnim tehnologijama svako od nas već danas može da postane kreator sadržaja ili “digitalni izdavač” koji „sadržajem koji se živi“ inspiriše svoju publika. Da objavljuje svoje priče, verovanja, ideje, znanja, iskustva, potrebe, želje, ciljeve, emocije, da sadržajem kreira priče o sebi ili o drugima, koja u obliku „skupa trenutaka“ inspiriše druge na kreiranje „trenutnog pokreta“ koji može da traje jedan tren ili više trenutaka koji mogu da inspirišu svet.

Današnja „globalna vatra“ oko koje se svi okupljamo da čujemo dobre priče koje mogu da se prenesu dalje i/ili da se žive je svakako internet.

Zadržavamo se dok nas sadržaj “greje”, zar ne?

To je potencijal koji je na raspolaganju svakom članu društva. Pojedincu, kompaniji, instituciji, zajednici. Potencijal koji treba da iskoristimo da „zapalimo“ jedinstvenim sadržajem koji se živi i sa njim pokrenemo svet oko nas i nas same.

Verujemo da danas zajednica na internetu traga za sadržajem koji se živi ne zbog nas koji smo kreirali već zbog njih samih. Njihova potreba za inspiracijom i ostvarivanjem nematerijalnih potreba na prvom mestu treba da bude osnovni input za naš „menadžment obećanja“ i sa njim da dopunjujemo skup vrednosti koje želimo da isporučimo zajednici kao pojedinci, kompanije, institucije.

Verujemo da u našem okruženju postoje pojedinci, institucije, kompanije i zajednice koje žele da zajedno sa nama kreiraju „sadžaj koji se živi“ uz posebno promovisanje razlike između oglašavanja i kreiranja sadržaja koji se živi, jer „Oglašavanje govori tržištu o Vama“ dok „Sadržaj koji se živi pokazuje tržištu Vas“.

Razlika koja je bitna kada se kreira sadržaj koji nastavlja da živi kroz zajednicu promovišući prirodne principe: pozitivnu međuzavisnost, jedinstvenost, jednostavnost, organizovanost.

Mi samo nastavljamo u digitalnom dobu da kreiramo sadržaj koji se živi i koji okruženje preuzima u cilju ostvarivanja nematerijalnih potreba koje su deo  stabilnog i uspešnog ostvarivanja svih materijalnih vrednosti, kao što su naši preci pre desetine hiljada godina uz logorske vatre predstavljali priče koje su tada značile život.

Verujemo u storyliving, jer za razliku od storytellinga koji je „kako pričate vaše priče zajednici“, storyliving je „kako zajednica priča vaše priče“.  Sigurni smo da vidite razliku i skup vrednosti koje storyliving donosi ne samo nama već i zajednici.

Zato hajde zajedno da živimo dobre sadržaje sa zajednicom, a ne samo da ih pričamo zajednici. Očekujem vaš mail na kreativac@live.com